Process för hästunderstödd coachning

Första steget är ett telefon samtal (förhandscoachning) där vi hittar dina mål och den allmänna inriktningen för att den senare delen av coachningen ska kunna anpassas efter dina individuella behov.
Coachningsamtalet äger rum samma dag som coachningen och vi diskuterar nu mer i detalj vad vi har fastställt under förcoachningen. Det kan ha dykt upp andra saker som är viktiga för dig. Fokus ligger här på lösningen.
Coachning med hästen: Efteråt används hästarna som co-coacher. Interaktionen med hästen är speciellt anpassad till dina behov. Detta leder till djupa upplevelser och insikter.
Videoanalys: Om du vill kan coachningen filmas så att du har en extern bild av ditt samspel med hästen efteråt, vilket ger dig en annan uppfattning.
Vägledande reflektion: Vi följer hela coachningprocessen med hjälp av riktade frågor och tekniker. Genom reflektion erkänns styrkor och resurser, personliga kompetenser utökas och lösningar utvecklas.
Strategier, lösningar, praktisk överföring: Konkreta lösningar och nästa steg utarbetas sedan tillsammans för att överföra dem till det vardagliga yrkeslivet eller privatlivet.
Individuell uppföljningscoachning: Efter 4-6 veckor följer en individuell uppföljnings coachning för att säkra resultaten och diskutera de åtgärder som genomförts fram till dess. Uppföljande coachning kan ske via telefon.