Om mig

Jag har jobbat som advokat och medlare med specialisering på familje- och arvsrätt under mer än 20 år i Tyskland. Under den tiden var jag verksam både i en chefsroll och inom personalförvaltning. Under mitt yrkesliv har jag lett olika stora advokatbyråer med ett varierande antal anställda och vet därför hur viktigt det är att de anställda är mår bra och är nöjda, eftersom deras vilja att prestera i stor utsträckning beror på detta. Jag är övertygad om att personal som trivs bidrar till ett gott företagsklimat, vilket i sin tur alltid bidrar till att maximera vinsten.

År 2008 gick jag en utbildning för att bli medlare, eftersom jag hade en önskan om att inte bara ta konflikter till domstol, utan också hjälpa de inblandade parterna att lösa dem i godo innan.

Som medlare är jag en slags översättare som hjälper de inblandade parterna att bättre förstå varandras åsikter, vilket kan leda till ömsesidig förståelse. Som människor kan vi bidra mycket till att lösa konflikter om vi arbetar med oss själva och förstår varför vissa processer sker inom oss.

Med tiden utvecklades detta till en önskan om att hjälpa människor lättare hantera konflikter och svåra situationer på egen hand. Detta gäller både min personal och mina kunder.

Dessutom har hästar varit en stor del av mitt liv, till viss del också i mitt yrke. Ända sedan jag satt på en häst för första gången i grundskolan har min kärlek till dessa milda och vänliga varelser bara vuxit. Därför var det självklart att kombinera hästar med min yrkesverksamhet som jurist och medlare, men också som chef, så jag slutförde en utbildning till häststödd tränare hos horsesence-experts. Det är alltid lika fascinerande att se och uppleva hästarnas otroliga potential att kunna spegla vår själ.